Archive for the ‘CHRISC’ Category

CHRISC

september 29, 2008

Me skal prøva å få til litt ordentleg info etter kvart. Men som du kanskje har fått med deg, skal me i KRIK Bjerkreim samla inn 100 000 kr. til CHRISC innan jula 2009. For å få litt meir info om kva CHRISC er, kan du gå inn på:

www.chrisc.no

http://skriks.no/index.php/CHRISC-Stavanger.html

Reklame